Amager Strandvej 22D, 1TV. 2300 København S

Er din virksomhed klar til Arbejdstilsynet?

Overholder jeres virksomhed kravene for, hvad Arbejdstilsynet leder efter ved evt. besøg på arbejdspladsen? Læs artiklen her, og bliv klar.

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg, er der nogle grundlæggende ting, som virksomheden skal have styr på:

 • Virksomheden skal have en gyldig arbejdspladsvurdering(APV)
  Dette betyder, at alle virksomheder med ansatte skal lave skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV’en skal være gyldig – det vil sige, at den skal revideres, når der sker ændringer i virksomheden, og at den skal være tilgængelig for de ansatte.Tip: Det er en god idé, at I gennemgår jeres APV og tjekker, om der er noget, I skal have fulgt op på inden tilsynsbesøget.
 • Virksomheden skal have gennemført den årlige arbejdsmiljødrøftelse
  Sagt med andre ord betyder det, at alle virksomheder, der har ansatte, én gang om året skal drøfte, hvordan det står til med arbejdsmiljøet på arbejdspladsen. I virksomheder med mindst 10 ansatte skal arbejdsmiljødrøftelsen holdes i arbejdsmiljøorganisationen (AMO).Tip: Sørg for, at I kan dokumentere, at I har holdt den årlige arbejdsmiljødrøftelse.
 • Brugsanvisninger til alle maskiner og tekniske hjælpemidler skal være tilgængelige for virksomhedens medarbejdere
  Maskiner, materialer og andre hjælpemidler skal have en brugsanvisning, f.eks. skal dine ansatte kende til, eller i hvert fald kunne læse sig til, om bl.a. faren samt de sikkerhedsforanstaltninger der er ved hjælpemidlet.Tip: Her kan ToolTracker hjælpe jer – vi gør det let tilgængelig for din virksomhed at uploade ovenstående dokumenter.
 • Der skal være gennemført lovpligtige eftersyn af maskiner og udstyr
  De lovpligtige eftersyn for maskiner og udstyr skal være udført af en kyndig person i virksomheden. Dermed sikres, at udstyret er i forsvarlig stand, når medarbejderne skal bruge det på pladserne.Tip: I ToolTracker har vi gjort det let for den enkelte virksomhed: Du opretter selv et skema, som værktøjerne skal eftersynes ud fra. Når du logger ind på systemet vil du se en oversigt over de 10 næste services.
 • I skal kunne dokumentere lovpligtige certificeringer og kurser for medarbejderne
  Det betyder, at hvis jeres virksomhed har opgaver, som indebærer:
  – Kran
  – Gaffelstablere
  – gaffeltruck
  – Teleskoplæssere
  – Opstilling af stilladser
  – Arbejde med svejsning, asbestmaterialer, asfaltmaterialer, epoxy, isocyanater samt med styren- og polyesterstøbning.Så skal I til enhver tid kunne dokumentere overfor Arbejdstilsynet, at jeres medarbejdere har de lovpligtige certificeringer og kurser til at håndtere disse.Tip: Du kan læse mere om, hvilke opgaver der kræver særlig uddannelse her. 
  Hvis I benytter jer af udlandsk arbejdskraft, er der visse opgaver, som kræver særlig godkendelse. I kan læse mere om, hvilke arbejdsopgaver personen må udføre alt afhængig af personens oprindelsesland her.
 • Der skal være en skriftlig rygepolitik
  Som virksomheden skal I have en rygepolitik, der fortæller, om man må ryge på virksomhedens arealer. Hvis det er tilladt at ryge på jeres arealer, skal I beskrive, hvor der må ryges. Jeres rygepolitik skal være skriftlig og tilgængelig for alle – eks. på en opslagstavle i frokoststuen. I rygepolitikken skal der også stå, hvilke konsekvenser det vil få, såfremt rygepolitikken ikke overholdes.Tip: Det er en god idé at vise, at I har en skriftlig rygepolitik, der er tilgængelig for medarbejderne, når Arbejdstilsynet kommer på besøg.

Vi håber, at tjeklisten har givet jer inspiration til, hvordan I kan sikre, at jeres virksomhed lever op til de lovmæssige krav, og hvordan I bedst griber et besøg fra Arbejdstilsynet an.

Vil du være opdateret på nyeste tips til, hvordan I kan optimere jeres interne processer i virksomheden?
Så følg med på tooltracker, hvor vi løbende publicerer gode råd til den løbende virksomhedsdrift.

De bedste hilsner
ToolTracker-teamet